El Ministeri de Sanitat adoptarà mesures conjuntes si un brot s’estén per més d’una autonomia

Illa presenta el document amb les iniciatives que han d’adoptar les comunitats per a frenar la propagació del virus.

Sanitaris de Burela, localitat d’A Mariña (Lugo), realitzen una prova diagnòstica a un motorista
Sanitaris de Burela, localitat d’A Mariña (Lugo), realitzen una prova diagnòstica a un motorista / Eliseo Trigo (Efe)

Quan un brot s’estenga per més d’una comunitat autònoma, el Ministeri de Sanitat adoptarà mesures conjuntes. Aquest serà un pas previ a la declaració l’estat d’alarma, que haurà d’aprovar-se en el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

És una de les iniciatives que contempla l'esborrany del pla que ha redactat el Ministeri per a fer front als rebrots de la Covid-19 al territori nacional. El ministre de Sanitat traslladarà el document a les comunitats autònomes aquesta vesprada amb la intenció que el “Pla de resposta precoç en un escenari de control de la pandèmia per Covid-19” s’aprove el pròxim dijous.

Aquest pla pretén reduir l’impacte de la pandèmia, a partir d’intervencions ràpides, oportunes i eficaces i preparant les capacitats de les zones afectades pels rebrots en vista a un increment de la transmissió.

D’acord amb aquest document, el Centre de Coordinació de Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat (CCAES), en coordinació amb cada autonomia afectada, avaluarà el risc de brots localitzats o els increments de la transmissió que impliquen activar una resposta ràpida.

Les comunitats autònomes hauran d’implantar les mesures que proposa el Ministeri, encara que si afecten a un dret fonamental, com la llibertat de moviment, les hauran de ratificar els jutges.

Organització de l’atenció sanitària:

 • Proveir recursos humans suficients per al sistema públic de salut i dels laboratoris que facen les proves diagnòstiques.
 • Disposar de plans de contingència i establir un sistema d’informació i alerta precoç actiu les 24 hores al dia de nous casos, tots els dies de la setmana.
 • En l’atenció primària i hospitalària, hauran de dissenyar plans perquè hi haja personal suficient i equips de protecció individual per al personal sanitari.
 • Pel que fa a la capacitat dels hospitals, la de llits d’aguts ha de ser d’entre 1,5 i 2 per cada 10.000 habitants, mentre que han de tindre entre 37 i 40 llits de cures crítiques amb capacitat de respiració mecànica invasiva.
 • Tindre plans d’atenció domiciliària.
 • Tindre circuits diferenciats d’atenció a pacients amb Covid-19 i sense la malaltia.
 • Elaborar un programa d’atenció específica a pacients vulnerables.
 • Assegurar l’atenció a les activitats prioritzades de l’atenció habitual, com el programa de vacunació.

Iniciatives per al conjunt de la ciutadania:

 • Fomentar la higiene de mans i respiratòria, la distància interpersonal i la utilització de mascaretes.
 • Implantar estratègies preventives, organitzant els espais i els horaris, i la coordinació amb el sistema assistencial, especialment en espais com residències de majors, de persones amb discapacitat, centres de salut mental i d’acolliment o albergs.
 • Per a previndre l’impacte de la grip en aquesta tardor-hivern, hauran de fomentar la vacunació entre els majors de 65 anys, personal sanitari i sociosanitari, dones embarassades i persones vulnerables. Sanitat adquirirà enguany 5,2 milions de dosis que complementarà les adquirides per les comunitats.

Reserva de material sanitari:

 • Garantir una reserva de productes crítics per a cobrir les necessitats sanitàries que es puguen produir durant 8 setmanes.
 • Sanitat reservarà el 25% del consum mitjà de les comunitats durant 2 mesos pel que fa a equips de protecció individual i productes sanitaris.

Quines mesures pot establir el ministeri?

 • El Ministeri de Sanitat podrà establir els controls sanitaris als quals hauran de sotmetre’s els passatgers que arriben a Espanya per via aèria o marítima.

Quins paràmetres permetran avaluar el risc?

 • L’àmbit territorial.
 • La situació epidemiològica.
 • La capacitat assistencial i de salut pública.
 • L’exposició al risc.
 • La vulnerabilitat de la ciutadania.

També et pot interessar

stats