El butlletí d'À Punt - Els bous al carrer: és hora de replantejar aquesta tradició?

Vols deixar de rebre aquest butlletí? Modifica les teues preferències sobre els correus electrònics que reps accedint al teu perfil.

Si no vols rebre cap comunicació més per part d'À Punt Mèdia, et pots donar de baixa per complet amb aquest enllaç.

Les teues dades personals són tractades per la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació a partir del consentiment prestat mitjançant el teu registre en el web d'À Punt. No seran cedides a tercers, llevat dels supòsits previstos en la legislació vigent. Els usuaris o usuàries les dades dels quals siguen objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, portabilitat, supressió o, si escau, oposició en els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment establit legalment. Aquests drets podran ser exercits dirigint una comunicació per escrit, degudament signada i acompanyada d’una fotocòpia del DNI, a contacte@apuntmedia.es. Les dades dels usuaris i usuàries que siguen tractades podran ser conservades mentre que aquells no exercisquen el dret de supressió o oposició. Així mateix, en cas que consideren vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podran interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Segueix-nos:
Descobreix les nostres apps: