Header El paradís de les senyores

El Paradís de les Senyores

7

Les històries, els amors, les esperances i les decepcions al voltant de la primera botiga amb departaments per a dames en el Milà dels anys 50.

Continguts