Què fan Ferri i Sento d'amagat?

3 min.
tp

Don Joaquim accepta fer-se'n càrrec provisionalment de l'alcaldia malgrat el seu estat de salut i les malifetes de Narcís amb els comptes municipals. Per altra banda, Empar visita els seus amics de l'Alqueria Blanca però Sento no té temps de reflexionar sobre els seus sentiments, ja que ha de viatjar amb Ferri a Saix per a espiar Marisol i confirmar si la xica enganya Tonet amb el seu exnóvio.

Continguts