28.12.2020 | Terra Viva

50 min.
tp

Parlem amb experts per conéixer quina és la nova espècie invasora que ha aparegut a l'Albufera. Pasturem al Prat de Cabanes-Torreblanca amb vaques bomberes i coneguem què són les xarxes fantasmes.

Continguts