24.03.2021 | Terra Viva

59 min.
tp

Collim sanguinel·li a Quart de les Valls. Coneixerem per què es necessari conservar la reserva marina de Tabarca, la més important de tot l'Estat, i parlarem amb els llauradors del maestrat que estan patint robatoris en el cultiu de la garrofa.

Continguts