18.06.2020 | Terra Viva

51 min.
tp

Estarem al Palmar seguint el cicle de l’arròs. Els camps ja estan sembrats i ara és l’hora de replantar a mà les zones on la sembra té alguns desperfectes. Ens banyarem a Montanejos, on el riu Millars oferix un bon grapat d’alternatives d’oci. També vorem com es preveu l’estiu en una zona que, anualment, rep més de 6.000 persones diàriament.

Continguts