Els jutjats valencians, els que més ajuda demanen a la unitat contra la corrupció

Una de cada tres sol·licituds a la Unitat de Suport per a Causes per Corrupció del CGPJ arriba de la Comunitat Valenciana.

Ciutat de la Justícia de València

Els jutjats valencians són els que més han sol·licitat la intervenció de la UACC, la Unitat de Suport per a Causes per Corrupció, una unitat creada pel Consell General del Poder Judicial ara fa tres anys. Durant aquest temps, dels 58 òrgans judicials que han sol·licitat la seua intervenció 18 són de jutjats de la Comunitat Valenciana.

Les xifres criden l'atenció si atenem el llistat de les sol·licituds per la procedència geogràfica. Mentre la Comunitat Valenciana ha cursat 18 sol·licituds, Andalusia n'ha sol·licitat 13 i Múrcia 10. Molt per darrere queden Catalunya, amb 4; les Balears, 3; les Canàries, 2; i només una sol·licitud a Cantàbria, Catella-la Manxa, Castella-Lleó, Extremadura, Galícia, Navarra, el País Basc i Melilla.

La UACC és una unitat de caràcter tècnic al servei de jutges i magistrats que avalua els problemes que tenen els òrgans judicials que instrueixen casos de corrupció. Normalment actua a petició del titular del jutjat i pot instar a l'adopció de mesures de reforç de personal i material, i obtindre de la Generalitat que pose a disposició dels òrgans judicials especialistes en economia, comptabilitat, informàtica o qualsevol altra especialitat que requirisca la investigació de cada cas.

Ferran Puchades, secretari autonòmic de Justícia de la Generalitat, ha assegurat que "la Conselleria de Justícia des de 2016 fins a l'actualitat ha anat donant resposta a totes les demandes que s'han fet des del CGPJ per tal de proveir del personal necessari els jutjats que instrueixen causes contra la corrupció a la nostra Comunitat".

La majoria de les peticions rebudes en els tres anys procedeixen de Jutjats d'Instrucció o de Primera Instància i Instrucció, responsables de la investigació dels delictes de corrupció. El CGPJ estima que la necessitat d'adopció de mesures com ara el nomenament de magistrats de suport o la petició de plantilla funcional extra en aquest tipus de casos ve donada pel volum de les causes, la duració de les sessions de les vistes orals i el temps necessari per a la posterior redacció de les sentències, que se sumen al treball habitual de les sales corresponents. 

El gran nombre de casos de corrupció que acumulen els jutjats a la Comunitat Valenciana explica que la nostra siga, de lluny, l'autonomia on més sol·licituds de suport s'han registrat, la qual cosa es tradueix en un sobreesforç pressupostari per part de la Generalitat per a invertir en la dotació del personal de l'administració de justícia.

"Des de 2016 -afirma Ferran Puchades- quan teníem un pressupost d'1,5 milions d'euros per a reforços de personal, s'ha ampliat per al 2018 fins als 2,5 milions per a incrementar el personal dels jutjats i dels tribunals que treballen en causes contra la corrupció. El Govern valencià està compromés amb l'administració de justícia perquè puga fer bé el treball contra la corrupció".

Les mesures aprovades en els últims tres anys a instàncies de la UACC s'han traduït en la incorporació d'un total de 42 jutges o magistrats de reforç a 21 òrgans sol·licitants, a través de la concessió de comissions de servei, amb relleu de funcions o sense, o l'adscripció de jutges substituts.

També et pot interessar