Els embassaments, per davall del 30%

La falta de pluja deixa els embassaments valencians per davall del 30% i obliga a plantejar restriccions.

Embalse de Gasset

No cal dir que l'aigua es font de vida. Aquest preat bé és requisit indispensable per a la supervivència d'humans, animals i plantes, a més de ser necessari per a dur a terme activitats tan quotidianes com ara l'agricultura. La sequera podria tornar-se una qüestió prou problemàtica en el cas que la falta de precipitacions s'accentuara encara més els pròxims anys. 

Encara que les pluges de les últimes setmanes han incrementat lleugerament les reserves hídriques de la Comunitat, els nivells continuen sent prou baixos. Segons les dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la disponibilitat d'aigua de la conca a hores d'ara és de 961 hm³, un 28,73% de la capacitat. La mateixa setmana de gener, l'aigua disponible era de 856 hm³. Aquest augment del 3% en el volum es deu a les pluges de final de gener i les dues nevades que van tindre lloc al febrer. No obstant això, esta xifra està lluny d'acostar-se a la mitjana d'aquesta data dels últims 10 anys, 1.446,8 hm³. 

En el cas de la conca del Segura, la disponibilitat està al 20% de la capacitat, uns 232 hm³. La mateixa setmana de gener, abans de les aportacions d'aigua dels últims mesos, la xifra era de 140 hm³. En la mateixa data, fa 10 anys, el nivell era de 570 hm³, més del doble del volum actual.

m³.

Restriccions al reg

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer convocarà el pròxim 14 de març les comisions de desembassament dels sistemes del Xúquer, el Túria i el Sénia per a revisar les restriccions de reg de cara a la campanya d'abril i maig.

A hores d'ara, la reducció als regadius està fixada en un 20% en el cas del Túria, mentre que per al Xúquer és del 10% per a les aigües superficials i del 20% per als regadius mixtos. Des de la Confederació consideren que els percentatges són susceptibles d'augmentar, ja que la de 2017 ha sigut la tardor amb menys aportació d'aigua d'origen natural dels últims 70 anys. Aquest organisme sosté que, encara que amb les últimes precipitacions s'ha obtingut la millora dels aqüífers i la refrescada del camp, a més de permetre algun estalvi, la pluja registrada no ha suposat un increment de la disponibilitat d'aigua als embassaments.

Segons un estudi fet per l'Observatori de la Sostenibilitat, la Comunitat Valenciana es la quarta autonomia amb els embassaments més buits de tota la península, només darrere de La Rioja, Castella-la Manxa i Múrcia. Les dades, extretes al desembre indiquen que només es disposava de 576 hectòmetres cúbics d'aigua, un volum que representa un 23,5% de la capacitat total dels embassaments valencians.

La Comunitat Valenciana és l'autonomia que més percentatge de tota la superfície agrícola destina a cultius de regadiu. Segons l'enquesta sobre superfícies i rendiments que realitza anualment el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, unes 300.000 hectàrees dels més de 2.000.000 del total de la superfície agrícola, un 8% de l'extensió de regadiu espanyola, segons subratlla el mateix estudi. Les dades publicades indiquen que des de l'any 1987 fins al 2016 els cultius de reg han disminuït un 21%. No obstant això, la quantitat d'aigua que es consumeix per a aquesta finalitat respecte del volum total disponible és lleugerament inferior al 60%. Així mateix, les pèrdues en els sistemes urbans se situen al voltant del 16%.

%MCEPASTEBIN%

També et pot interessar