No es pot vendre en valencià?

No es pot vendre en valencià?

Cap empresa privada està obligada, a la Comunitat, a retolar en valencià, llevat d´aquelles que presten, en règim de concessió, algun servei públic (una autopista, per exemple). L´única regulació sobre el tema és la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià, del 1983

També et pot interessar